Regulamin

REGULAMIN


1. Oferta zawarcia umowy przedstawiona na niniejszej stronie skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Przedmiot umowy obejmuje odczynienie lub rzucenie klątwy czy uroku na obiekt (osobę fizyczną, zwaną w dalszej części Regulaminu "Obiektem") wskazany przez Zleceniodawcę oraz wykonanie czynności magicznych w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

3. W zakresie przedmiotu umowy, określonego w pkt.2, zleceniobiorca oferuje wszelkie dostępne środki z wykorzystaniem mocy magicznych, zjawisk paranormalnych w sferze działania wszystkich energii świata niematerialnego.

4.Nie oferuję podobnych działań w zakresie podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych (fizycznych) nakierowanych na Obiekt.

5.Po złożeniu przez zamawiającego zlecenia na usługę, zostaje określony sposób działania , potrzebne dodatkowe informacje i koszt usługi.

6.Po akceptacji przez zamawiającego i wpłacie wynagrodzenia na konto, zleceniobiorca rozpoczyna działania określone w punkcie 3 i 4 oraz jeżeli jest to konieczne informuje zleceniodawcę o potrzebnych działaniach z jego strony

7.Wpłata wynagrodzenia na konto jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i rozpoczęciem zleconych działań.

Uwaga

Na skutek bardzo dużej ostatnio ilości fałszywych maili jakie do mnie przychodziły, z fałszywymi lub wymyślonymi danymi , nawet danymi osób już zmarłych, postanowiłem przestać sprawdzać prawdziwość danych jakie mi klient przysyła. Innymi słowy ktoś prosi o urok, czy klątwę na pana X to - proszę bardzo, ALE, w wypadku gdy dane są nieprawdziwe to , urok/klątwa nie będzie skuteczny.