Klątwy

 

Można by powiedzieć że , klątwa jest spotęgowaną formą uroku rzuconą na człowieka. Dotyczy zwykle wielu aspektów jego życia i działa przez całe jego otoczenie. Może być rzucona nawet na całą społeczność, a także na miejsce, które również może być obłożone klątwą.

Ludzie , na których została rzucona ulegają wypadkom, wpadają w długi ,popadają w konflikty z prawem, zaczynają nagle chorować na różne nieuleczalne choroby . Całe ich życie to jedno pasmo klęsk i niepowodzeń.

Pech jaki ich prześladuje, wydaje się nie do opanowania. Każde działanie, które podejmują by naprawić sytuację , kończy się jedynie jeszcze gorszymi skutkami.

Często klątwa dotyczy całego pokolenia jednej rodziny np. wszystkich kobiet , lub ich pierworodnych, wszystkich mężczyzn itp.

Nierzadko spotyka się klątwę rzuconą na miejsce pobytu , wtedy dotyka bez wyjątku wszystkich ,który tam przebywają.

Istnieją klątwy świadome – ceremonialne i te, które są rzucane nieświadomie w gniewie i wielkim wzburzeniu. Te drugie są łatwiejsze do usunięcia , pod warunkiem, że nie zostały wypowiedziane przez osobę umierającą.

Moc klątwy uzależniona jest od rodzaju rytuału i doświadczenia tego, który ją rzuca.

Nie mniej w odpowiednich rękach potrafi być najpotężniejszą złą siłą we wszechświecie. Np. na Polinezji istnieje rodzaj klątwy zwany „ana ana” w przekładzie „modlitwą śmierci”.

Wykorzystuje się do tego dwa duchy, które mają za zadanie wyssać energię życiową z obłożonego taką klątwą człowieka. Efekt tej modlitwy jest taki, że obłożony klątwą człowiek, zaczyna tracić władzę i czucie w ciele, poczynając od stóp. Paraliż stopniowo przesuwa się do góry i gdy dojdzie do klatki piersiowej – człowiek umiera.

Ten sposób stosowany jest jeszcze do dzisiaj na Karaibach i w północnej Afryce.

 

Uwaga: W przypadku zamawiania usługi klątwy – musisz mnie przekonać, że dana osoba na to zasłużyła. Rzucę klątwę tylko w przypadku ewidentnej krzywdy jaka została wyrządzona typu gwałt, przyczynienie się do czyjejś śmierci lub ciężkiego kalectwa, „skazania” na biedę  lub bezdomność, krzywdy wyrządzonej dziecku itp.

Jednak

 

 Pojawia się pytanie o tajemniczy mechanizm, który sprawia, że klątwa działa także na kolejne pokolenia oraz na przedmioty. Tu już trudno podejrzewać działanie wyłącznie podświadomości. Badacze zjawisk paranormalnych wiele lat spędzili dociekając, jak to się dzieje. Doszli do wniosku, że istotę stanowią tzw. „myślokształty”. Ich zdaniem myśl zasilona energią ogromnego cierpienia wchodzi w strukturę atomową domów, murów, a także w bioenergię ofiary. Potem najprawdopodobniej zostaje przekazana potomstwu i zagnieżdża się na stałe w ich genach, opanowując w ten sposób losy całej rodziny i kolejnych pokoleń. Klątwa zanika, gdy wyczerpie się ta energia pierwotnego „myślokształtu”

Często otrzymuję listy z takimi prośbami cyt:

 

To zła kobieta ona nie spocznie

dopóki nie wyrządzi komuś wielkiej krzywdy daletego proszę Pana o szybka

pomoc, chciałabym żeby teraz ja spotkała krzywda ,żeby się dowiedziała

co to jest cierpienie żeby straciła ,pamięc mowę i żeby nigdy nie wyszła ze szpitala a nasza sąsiadka K.G……….żeby  starciła dom i tę działkę którą chce nam odebrać.Proszę pana o szybszą pomoc i o lepszą sytuację materialną dla nas.” koniec cytatu 

To jest niedopuszczalne!!

 

Rzucanie klątwy to najczęściej wypowiedzenie odpowiedniego zaklęcia podczas specjalnie przygotowanego rytuału. Czasami jest do tego wykorzystywana lalka woodoo

Wszystkie obrzędy wykonywane są przeze mnie osobiście.

Efekty klątwy mogą nastąpić natychmiast ale też mogą się ujawnić dopiero po okresie ok. 3 tygodni.